Pranešimų dėl išankstinės patikros formos

2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo VDAI direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1T-24(1.12.E) „Dėl pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo“.

Šiuo įsakymu patvirtinta pranešimo dėl išankstinės patikros ir pranešimo dėl išankstinės patikros, kai valstybės ar žinybinių registrų arba valstybės ir savivaldybių institucijų informacinių sistemų duomenų valdytojas ketina įgalioti duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, formos.

 

 

Išankstinės patikros atlikimo taisyklės

2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo VDAI direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1T-23(1.12.E) „Dėl išankstinės patikros atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

Išankstinės patikros atlikimo taisyklės nustato duomenų valdytojų pranešimo VDAI apie numatomus asmens duomenų tvarkymo veiksmus pateikimo tvarką ir išankstinės patikros atlikimo tvarką. Įsigaliojus naujai įsakymo redakcijai, duomenų valdytojai apie pasikeitusius asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar kitą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, dėl kurio jau buvo atlikta išankstinė patikra ir išduotas leidimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, galės pranešti VDAI pateikdami laisvos formos pranešimą arba VDAI direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1T-24(1.12.E) patvirtintos formos pranešimą dėl išankstinės patikros, jame nurodydami tik su pasikeitusiais asmens duomenimis susijusią informaciją.

 

Kilus klausimų prašome kreiptis VDAI konsultacijų telefonu (8 5) 212 7532.