Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapaviciaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

Pagrindinė svetainė

  Elektroninės paslaugos
 • Duomenų subjekto susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis
 • Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas
 • Išankstinės patikros procedūros vykdymas
 • Duomenų valdytojų pranešimų nagrinėjimas
 •   Duomenų subjektams
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Paslauga duomenų subjektui
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Duomenų valdytojų registravimas
 • Išankstinė patikra
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimų formos
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktų paieška
 • Teisės aktai
 • Europos Sąjungos ir tarptautiniai dokumentai
 • Europos Sąjungos teisės aktai
 • Tarptautiniai teisės aktai
 • Įstatymai
 • Seimo nutarimai
 • Vyriausybės nutarimai
 • Inspekcijos direktoriaus įsakymai
 • Teisės aktų projektai
 • Teisinė praktika
 • Europos Sąjungoje
 • Vyriausiasis administracinis teismas
 • Kiti teismai
 • Užsienyje
 • Europos žmogaus teisių teismas
 • Kiti teismai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Prevencinė veikla
 • Prevenciniai patikrinimai
 • Patikrinimų rezultatų apibendrinimai
 • Prevencinės veiklos archyvas
 • Duomenų valdytojų registravimas
 • Išankstinė patikra
 • Paslauga duomenų subjektui
 • Skundų nagrinėjimas
 • Atmintinė, kaip pateikti skundą
 • Skundo forma
 • Skundų nagrinėjimo veiklos apibendrinimai
 • Visuomenės informavimas
 • Pranešimai spaudai
 • Renginiai
 • Biuleteniai
 • Visuomenės informavimo veiklos archyvas
 • Naujienų biuleteniai
 • 2010 m.
 • 2009 m.
 • 2008 m.
 • 2007 m.
 • Pranešimai spaudai
 • 2010 m.
 • 2009 m.
 • 2008 m.
 • 2007 m.
 • 2006 m.
 • 2005 m.
 • 2004 m.
 • 2003 m.
 • Leidiniai
 • Apklausos
 • Naujienų archyvas
 • 2009 m.
 • 2008 m.
 • 2007 m.
 • 2006 m.
 • 2005 m.
 • Renginiai
 • Inspekcijos renginiai
 • Dalyvavimas renginiuose Lietuvoje
 • Rekomendacijų archyvas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Darbo grupės
 • Direktyvos 95/46/EB 29 str. darbo grupė
 • Eurodac priežiūros koordinavimo grupė
 • Tarptautinė duomenų apsaugos telekomunikacijose darbo grupė
 • Vizų priežiūros koordinavimo grupė
 • Leidimai
 • Tarptautiniai renginiai
 • Tarptautinės duomenų apsaugos ir privatumo vadovų konferencijos
 • Europos duomenų apsaugos vadovų pavasario konferencijos
 • Centrinės ir Rytų Europos duomenų apsaugos vadovų konferencijos
 • Kiti tarptautiniai renginiai
 • Europolo jungtinės priežiūros institucija
 • Šengeno jungtinės priežiūros institucija
 • Su Šengenu susijusi veikla
 • Lietuva Šengeno erdvėje
 • Šengeno įvertinimo darbo grupės susitikimai
 • Šengeno vertinimai
 • Šengeno JPI susitikimai
 • Šengeno JPI veiklos ataskaitos
 • Šengeno informacinė sistema (N.SIS)
 • Muitinės jungtinės priežiūros institucija
 • Europos Taryba
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 • Gautos informacijos apibendrinimai
 • Rekomendacijos
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijos
 • Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos
 • Projektai
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
 • Informacinių sistemų susiejimo ir modernizavimo projektas
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos bibliotekininkų draugija
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų valdytojų paieška
 • Duomenų valdytojų statistika
 • Duomenų apsaugos reforma

 • © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.