Darbuotojai, būdami darbo vietoje, nepraranda teisės į privatumą ir savo asmens duomenų apsaugą. Ir savo darbo vietoje jie gali teisėtai tikėtis tam tikro privatumo lygio. Ši darbuotojų teisė turi būti subalansuota su kitomis teisėmis bei teisėtais darbdavio interesais.


Darbdavys privalo taikyti mažiausiai darbuotojų privatumą ribojančias priemones
Darbdavys, naudodamas vietos nustatymo įrenginius (gsm/gps įrenginys) tarnybiniuose automobiliuose, renka duomenis tiek apie transporto priemonę, tiek apie darbuotoją, naudojantį šią transporto priemonę. Taigi darbdavys, prieš įrengdamas vietos nustatymo įrenginius tarnybiniuose automobiliuose, privalo įvertinti tokio asmens duomenų tvarkymo būtinumą, atsižvelgdamas į pagrindines darbuotojų teises ir laisves, įsitikinti, ar tikrai siekiant teisėto tikslo būtina stebėti darbuotojų buvimo vietą, ar nustatyti tikslai negali būti pasiekti kitomis, mažiau darbuotojų privatumą ribojančiomis priemonėmis ar būdais, pavyzdžiui, įdiegiant signalizaciją, apdraudžiant automobilį ir kitą jame esantį turtą, degalų apskaitą vykdant pagal nuvažiuotą atstumą ir pan. Darbdavys visada privalo stengtis taikyti mažiausiai darbuotojų privatumą ribojančias priemones.

Vietos nustatymo įrangos naudojimas ne darbo metu
Tuo atveju, jei darbuotojui suteikta teisė naudoti transporto priemonę ne darbo metu (po darbo, pietų pertraukų metu), darbuotojas turi galėti išjungti stebėjimo įrenginį ne darbo valandomis ir jam turi būti parodyta, kaip tai padaryti.

Duomenys gali būti naudojami tik iš anksto numatytais teisėtais tikslais
Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbdavys privalo užtikrinti, jog surinkti duomenys nebūtų naudojami tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis, pavyzdžiui, darbuotojų stebėjimui ir vertinimui.

Daugiau informacijos VDAI parengtoje viešojoje konsultacijoje
Daugiau informacijos šia tema galite rasti VDAI parengtoje viešojoje konsultacijoje: /go.php/lit/4-del-vietos-nustatymo-irenginiu-gsm/gps-irenginys-naudojimo-tarnybiniuose-automobiliuose-2017-m