2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms.

BDAR 83 straipsnyje aptartos bendrosios administracinių baudų skyrimo sąlygos. Pagrindinė ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė 2017 m. spalio 3 d. paskelbė Gaires dėl administracinių baudų taikymo ir nustatymo: Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679.

BDAR numato, kad kiekviena priežiūros institucija turi užtikrinti, jog skiriamos administracinės baudos už BDAR pažeidimus kiekvienu konkrečiu atveju būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Be to, administracinės baudos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, gali būti skiriamos kartu su tam tikromis kitomis priemonėmis arba vietoj jų. Taigi, atsižvelgiant į aplinkybes, kiekvienu atveju turi būti sprendžiama, ar skirti administracinę baudą, ir kokio dydžio administracinė bauda turėtų būti.

Daugiau ir išsamesnės informacijos rasite minėtose gairėse dėl baudų skyrimo. Šias ir kitas gaires galite rasti 29 straipsnio darbo grupės svetainėje gairių skiltyje: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083