2017 m. lapkričio 15 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovybė susitikime su Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos steigėjais aptarė būsimo bendradarbiavimo kryptis.

Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacija (LDAPA) – tai pirmoji nacionalinė asmens duomenų apsaugos bei duomenų saugumo sričių ekspertus vienijanti asociacija Lietuvoje. Jos tikslai – akcentuoti duomenų apsaugos svarbą visuomenėje, aktyviai prisidėti formuojant gerąją asmens duomenų apsaugos reikalavimų taikymo praktiką, skatinti profesinį narių ugdymą ir tobulėjimą, žinių ir patirties dalijimąsi bei gerosios praktikos sklaidą. Asociacija siekia visapusiškai skatinti Lietuvos verslą ir kitas institucijas domėtis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas) reikalavimais ir tinkamai pasirengti jo taikymui. Ilgainiui planuojama sukurti platformą, kuri padėtų Asociacijos nariams lengvai rasti naudingą informaciją, dokumentus, įskaitant kitų šalių praktiką, kurie leistų greičiau ir efektyviau spręsti kasdienėje veikloje iškylančius asmens duomenų apsaugos klausimus. 

Asociacijos steigėjai – tarptautinę patirtį turintys ekspertai, atsakingi už asmens duomenų apsaugą įvairiose srityse – elektroninių ryšių, draudimo, mažmeninės prekybos ir kituose sektoriuose.

Su LDAPA atstovais apsikeista nuomonėmis dėl duomenų apsaugos pareigūnų ir kitų už asmens duomenų apsaugos atitiktį viešajame ir privačiame sektoriuje atsakingų asmenų svarbos pasirengiant Reglamento įgyvendinimui ir jį taikant. Susitikimo dalyviai pripažino, kad įgyvendinant naują reguliavimą įvairūs sektoriai susiduria su panašiais iššūkiais: Reglamento nuostatų abstraktumu, praktinio šių reikalavimų įgyvendinimo būdų gausa, ribota gerosios atitikties praktikos sklaida. Susitikime pritarta, kad efektyviau šiuos klausimus spręsti konstruktyviu dialogu su priežiūros institucijomis bei privatumo apsaugos ekspertų bendromis pastangomis. Akcentuotos šios galimos bendradarbiavimo sritys siekiant asmens privatumo apsaugos ir sklandaus Reglamento įgyvendinimo: LDAPA ekspertinės nuomonės teikimas derinant teisė aktų projektus asmens duomenų apsaugos srityje, bendrų diskusijų praktiniais asmens duomenų apsaugos klausimais rengimas, mokymų organizavimas ir dalinimasis patirtimi.

Daugiau informacijos apie Asociacijos veiklą bus skelbiama jos interneto svetainėje www.ldapa.lt.