Atkreipiame dėmesį, kad lietuvių kalba paskelbtos gairės dėl duomenų perkeliamumo, duomenų apsaugos pareigūno ir vadovaujančios priežiūros institucijos.

Gaires, kaip pagalbą rengiantis įgyvendinti Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, parengė ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė. Prireikus, šios darbo grupės tinklalapyje kai kurias gaires galite rasti visomis ES valstybių narių kalbomis.

 

Minėtos gairės lietuviškai:

Teisės į duomenų perkeliamumą gairės

Duomenų apsaugos pareigūnų gairės

Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo gairės