2017 m. lapkričio 22 d. Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje lankėsi Mykolo Romerio universiteto teisės studentai, lydimi dėstytojo Juozo Valčiuko. Inspekcijos teisės specialistė Aušra Špakauskienė ir ryšių su visuomene specialistė Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė pristatė teisės bakalauro studentams asmens duomenų apsaugos aktualijas.

Su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtintu žmogaus privatus gyvenimo neliečiamumo principu susipažįstantys studentai domėjosi, koks yra asmens duomenų apsaugos santykis su teise į privatų gyvenimą. Inspekcijos atstovės pristatė VDAI veiklą, šiuo metu vykstančią asmens duomenų apsaugos reformą ir pasirengimą taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Susitikimą vainikavo diskusija apie netolimos ateities naujas teisininkų specializacijas, pavyzdžiui, duomenų apsaugos pareigūno. Atkreiptas dėmesys, kad rūpinantis asmens duomenų apsauga labai svarbu tiek teisės, tiek informacinių technologijų žinios. Pažymėta, kad šių dviejų sričių sinergija suteikia galimybę užtikrinti tinkamą apsaugą tokių skaitmeninių žmogaus teisių kaip asmens duomenų apsauga ir privatumas.