Už likimo valiai paliktus dokumentus su asmens duomenimis grės daug didesnės baudos