Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patikrino, ar 9 bendrovės, teikiančios įrenginių garantinio ir po garantinio aptarnavimo paslaugas, teisėtai tvarko asmens duomenis ir įgyvendina tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Tikrinimo metu visose 9 bendrovėse nustatyta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimų.