2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3R-41 (1.41.) patvirtintas VDAI 2018 m. prevencinių patikrinimų planas. Jame numatyta, kad šiais metais VDAI planuoja atlikti 130 duomenų valdytojų planinių tikrinimų dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo. Šiais metais pasirinkta tikrinti būtent šiuos plane nurodytus duomenų valdytojus, nes, stebint asmens duomenų apsaugos situaciją Lietuvoje, kyla įtarimų, kad jie galimai netinkamai tvarko asmens duomenis.

2018 m. bus tikrinami pavieniai duomenų valdytojai ir šios duomenų valdytojų grupės:
- Daugiabučių namų savininkų bendrijos dėl vaizdo duomenų tvarkymo teisėtumo;
- Sveikatos priežiūros organizacijos dėl įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių, tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu.

Keletas duomenų valdytojų bus patikrinti pakartotinai dėl VDAI nurodymų įvykdymo. Tikrinimų planas esant poreikiui gali būti keičiamas ar papildomas. Jį galite rasti VDAI svetainėje adresu: /go.php/lit/Prevenciniai-patikrinimai.

Atkreipiame dėmesį, kad VDAI tikrinimai atliekami vadovaujantis tikrinimus reglamentuojančiomis taisyklėmis. Jas galite rasti VDAI svetainėje pirmiau minėtu adresu.