Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama išsiaiškinti asmens duomenų tvarkymo elektroniniame dienyne tiesioginės rinkodaros tikslu teisėtumo ir prieigos prie duomenų kontrolės priemonių įgyvendinimo tinkamumą, atliko asmens duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimą 3 bendrovėse, administruojančiose elektroninius dienynus.

Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą tiesioginė rinkodara – tai veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Tikrinimo metu nustatyta, kad 2 bendrovės netvarko elektroninio dienyno naudotojų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu elektroniniame dienyne, visose 3 bendrovėse nėra įgyvendinamos tinkamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės.  

Daugiau informacijos galite rasti tikrinimo apibendrinime.