Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) paskelbė gairių dėl teritorinės Bendrojo duomenų apsaugos regalmento taikymo srities gairių projektą. Šios gairės padės vienodai aiškinti Bendrojo duomenų apsaugos regalmento (BDAR) teritorinę taikymo sritį, taip pat jose išsamiau išaiškintas BDAR taikymas įvairiose situacijose, ypač tais atvejais, kai duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra ne Europos Sąjungos teritorijoje. Šiose gairėse taip pat aptarti atstovo paskyrimo klausimai.

Viešosios konsultacijos dėl teritorinės Bendrojo duomenų apsaugos regalmento taikymo srities gairių skelbiamos iki 2019 m. sausio 18 d.

Gairių projektą ir viešųjų konsultacijų sąlygas galite rasti EDAV svetainėje>>