2017 m. balandžio 5 d., įgyvendinant ES dvynių projektą Nr. UA/47b „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, VDAI lankėsi Ukrainos delegacija. Susitikime dalyvavusi VDAI direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, Dijana Šinkūnienė kartu su visų VDAI padalinių atstovais pristatė įstaigos veiklą. Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucijos atstovai domėjosi, kaip Lietuvoje ginamos žmogaus teisės į asmens duomenų apsaugą.

D. Šinkūnienė, svečiams iš Ukrainos pristatydama VDAI duomenų valdytojų priežiūros, konsultavimo, skundų nagrinėjimo, tarptautinio bendradarbiavimo, visuomenės informavimo veiklas, taip pat atkreipė dėmesį, kad VDAI, kaip asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, siekia dalyvauti valstybėje vykstančiuose informacinių išteklių, sistemų kūrimo procesuose nuo pat pradžių, kad galėtų prisidėti prie geresnio asmens duomenų apsaugos užtikrinimo dar kūrimo procese.

Ukrainos atstovai domėjosi VDAI vykdoma veikla kibernetinio saugumo srityje. Kalbėta apie kibernetinius incidentus, kuriuose galimai nukenčia asmens duomenys bei kokią žalą tokių incidentų atveju patiria tiek žmonės, tiek ir patys duomenų valdytojai, kurių sistemos pažeidžiamos. Svečius domino, kaip VDAI tokiais atvejais atlieka tyrimus ir kokias sankcijas taiko dėl netinkamos asmens duomenų apsaugos.

Trumpai aptarta vaizdo stebėjimo, bepiločių orlaivių, pirštų atspaudų ar jų modelių, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų problematika asmens duomenų apsaugos aspektu bei pasikeista gerosios praktikos pavyzdžiais.