2017 m. balandžio 19 d. Šiaurės miestelio technologijų parke įvyko mokymai „Asmens duomenys ir darbdavys (šiandienos perspektyva ir kas laukia po metų)“
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), bendradarbiaudama su personalo specialistus vienijančia Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA), surengė mokymus apie asmens duomenų apsaugos aktualijas ir laukiančius pokyčius dėl asmens duomenų apsaugos reformos. Renginyje dalyvavo PVPA nariai, „Personalo valdymo be popieriaus“ darbo grupės nariai, verslo organizacijų ir viešojo sektoriaus (Lietuvos banko, Generalinės prokuratūros, advokatų kontorų, universitetų, viešųjų įstaigų, AB „Telia Lietuva“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „Felit“ ir kt.) atstovai.

Mokymus vedė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vadovė Danguolė Morkūnienė, IT klausimais konsultacijas teikė IT specialistas Valdas Šulinskas.

VDAI šiuos mokymus surengė siekdama didinti duomenų valdytojų žinias asmens duomenų apsaugos srityje bei vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, 5.3.4 papunktyje numatyto darbo „Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas“ 4 veiksmą „ES duomenų apsaugos reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio/viešojo administravimo subjektų interesų pusiausvyrą“ bei vykdydama savo veiklos prioritetą – Pasirengimas asmens duomenų apsaugos reformai Lietuvoje.