Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Konsultacijų teikimas

Paslaugos aprašymas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) konsultacijas asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais teikia duomenų valdytojams ir duomenų subjektams. Prašymas konsultacijai gauti gali būti pateikiamas:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“);
Asmenims, pateikusiems prašymą per EPS, išsiunčiamas patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad prašymas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją.

Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“. Dažniausiai užduodami klausimai skelbiami VDAI interneto svetainės rubrikoje „D.U.K“.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų subjektams
Paslaugos suteikimo trukmė 29 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Teisės skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Morkūnienė tel. 2197272
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl konsultacijos suteikimo
Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779)
4. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1182 (Žin., 2001, Nr. 83-2890; 2008, Nr. 136-5319)
Informacija Konsultacijos teikiamos tel. (8 5) 212 7532
Informacija atnaujinta 2018-09-17 15:06:02