Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Įėjimas iš kairės pusės

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • VAIKAMS IR JAUNIMUI - UŽDĖK FILTRĄ
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Apie asmens duomenų tvarkymą
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų apsaugos reforma
 • Atviri duomenys

 • Viešosios konsultacijos


  VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS PAGAL SUKŪRIMO DATĄ


  VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS PAGAL TEMAS


  BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS

  1. Dėl pareigos paskirti duomenų apsaugos pareigūną (2017 m.)

   


  VAIZDO STEBĖJIMAS

  1. Dėl vaizdo stebėjimo sąlygų ir reikalavimų (2014 m.)

  2. Informavimas vykdant vaizdo stebėjimą (2014 m.)

  3. Dėl duomenų valdytojo, ketinančio vykdyti vaizdo stebėjimą, pareigos registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (2014 m.)

  4. Kaip duomenų valdytojui įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis (2014 m.)

  5. Teisės žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimo aspektai duomenų valdytojui vykdant vaizdo stebėjimą vaizdo registratoriumi (2016 m.)


  TIESIOGINĖ RINKODARA

  1. Dėl išankstinio duomenų subjekto sutikimo norint naudoti elektroninių ryšių paslaugas tiesioginės rinkodaros tikslu (2014 m.)


  2. Dėl kai kurių duomenų subjekto informavimo aspektų, kai jo asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu (2014 m.)

  3. Dėl ypatingų asmens duomenų, susijusių su sveikata, tvarkymo automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros ir paslaugų teikimo tikslais (2014 m.)
   
  4. Ar atsitiktinai sugeneruoti telefono ryšio numeriai yra asmens duomenys? (2014 m.)
   
  5. Dėl duomenų subjekto informavimo tiesioginės rinkodaros pasiūlymus siunčiant elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis (sms) pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 3 dalį (2015 m.)

  6. Ar galima prašyti pateikti trečiojo asmens telefono ryšio numerį tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu? (2016 m.)

  7. Ar elektroninio pašto pranešimu, trumpąja sms žinute gautas pasiūlymas pasinaudoti įvairiomis visuomenei skirtomis paslaugomis laikomas tiesiogine rinkodara? (2017)


  DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  1. Dėl priminimo apie įsipareigojimų neįvykdymą išsiuntimo (pateikimo) skolininkui būdų (2014 m.)

  2. Informavimas vykdant vaizdo stebėjimą (2014 m.)

  3. Kaip interneto parduotuvėje tvarkomų asmens duomenų valdytojui įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis? (2014 m.)

  4. Kaip duomenų valdytojui įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis (2014 m.)
   
  5. Ar duomenų subjekto prašyme duomenų valdytojui susipažinti su savo asmens duomenimis turi būti nurodomas duomenų naudojimo tikslas? (2015 m.)

  6. Dėl atlyginimo už informacijos ir dokumentų kopijų teikimą įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (2015 m.)

  7. Ar duomenų valdytojas privalo pateikti duomenų subjektui, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenimis, dokumentų, kuriuose tokių duomenų yra, kopijas? (2016 m.)

  8. Teisės žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimo aspektai duomenų valdytojui vykdant vaizdo stebėjimą vaizdo registratoriumi (2016 m.)
   


  ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

  1. Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų rašytinės formos dokumentų (2014 m.)

  2. Dėl duomenų saugumo reikalavimų teikiant gyventojams mokėjimo ir kitokio pobūdžio informacinius pranešimus (2014 m.)

  3. Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms naujovės nuo 2015 m. gegužės 1 d. (2015 m.)
   


  DUOMENŲ VALDYTOJŲ REGISTRAVIMAS

  1. Pranešimo apie duomenų tvarkymą interneto parduotuvės aspektai (2014 m.)

  2. Dėl duomenų valdytojo, ketinančio vykdyti vaizdo stebėjimą, pareigos registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (2014 m.)

  3. Dėl viešųjų pirkimų sąlygos registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (2015 m.)

   


  SUTIKIMAS, KAIP ASMENS DUOMENŲ TEISĖTO TVARKYMO KRITERIJUS

  1. Ar darbuotojo sutikimas yra tinkamas teisinis pagrindas teikti jo asmens duomenis duomenų gavėjams, esantiems trečiosiose valstybėse? (2014 m.)

  2. Dėl sutikimo, kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijaus (2014 m.) 

  3. Dėl sutuoktinio sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis vartojimo kredito gavėjo mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais (2016 m.)

   


  ASMENS DUOMENŲ SĄVOKA

  1. Ar IP adresas yra asmens duomenys? (2014 m.)

  2. Ar atsitiktinai sugeneruoti telefono ryšio numeriai yra asmens duomenys? (2014 m.)

   


  KITI KLAUSIMAI

  1. Dėl telefoninių pokalbių įrašymo (2014 m.)

  2. Dėl ypatingų asmens duomenų, susijusių su sveikata, tvarkymo automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros ir paslaugų teikimo tikslais (2014 m.)

  3. Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų asmens duomenų skelbimo daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų laiptinėse ir skelbimų lentose (2014 m.)

  4. Dėl priminimo apie įsipareigojimų neįvykdymą išsiuntimo (pateikimo) skolininkui būdų (2014 m.)

  5. Dėl interneto svetainių prieglobos paslaugos teikėjų kaip duomenų tvarkytojų (2014 m.)

  6. Dėl pirštų atspaudų ir pagal juos sukurtų modelių tvarkymo (2014 m.)

  7. Dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymo tvarkant mirusių asmenų duomenis (2014 m.)

  8. Dėl juridinio asmens valdymo organų narių duomenų tvarkymo (2014 m.)

  9. Ar IP adresas yra asmens duomenys? (2014 m.)

  10. Dėl elektroninės komunikacijos stebėjimo darbo vietoje (2014 m.)

  11. Ar atsitiktinai sugeneruoti telefono ryšio numeriai yra asmens duomenys? (2014 m.)

  12. Dėl asmens duomenų tvarkymo įgyvendinant peticijos teisę elektroniniu būdu (2014 m.)

  13. Dėl asmens duomenų saugojimo termino (2014 m.)

  14. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies įgyvendinimo aspektų (2015 m.)

  15. Dėl atlyginimo už informacijos ir dokumentų kopijų teikimą įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (2015 m.)

  16. Dėl asmens duomenų tvarkymo vidaus administravimo tikslais (2015 m.)

  17. Ar duomenų valdytojas privalo pateikti duomenų subjektui, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenimis, dokumentų, kuriuose tokių duomenų yra, kopijas? (2016 m.)

  18. Dėl klaidinančio informavimo apie telefoninių pokalbių įrašymą (2016 m.)

  19. Dėl sutuoktinio sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis vartojimo kredito gavėjo mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais (2016 m.)

  20. Dėl kai kurių aspektų, susijusių su asmens duomenų teikimu visuomenės informavimo priemonėms (2017 m.)

  21. Dėl vietos nustatymo įrenginių (gsm/gps įrenginys) naudojimo tarnybiniuose automobiliuose (2017 m.)


   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-20 13:26:28

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.