Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

VDAI 20 metų

 


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) įkurta 1997 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 122 patvirtinus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos nuostatus. Per 20 metų keitėsi teisinis reguliavimas, keitėsi pati VDAI ir šiandien tai Lietuvos įstaiga, visiškai atitinkanti asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai keliamus europinius reikalavimus.

Asmens duomenų apsauga – teisinių, techninių, organizacinių priemonių visuma, skirta apsaugoti asmens duomenims nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų tvarkymo. Tai viena iš žmogaus teisių gynimo sričių, o žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą yra viena iš pamatinių žmogaus teisių, priskirtinų prie modernių teisių, būdingų išsivysčiusioms šalims. Demokratinėje teisinėje visuomenėje svarbi pusiausvyra tarp viešųjų ir privačiųjų interesų, žmogaus teisės gauti ir skleisti informaciją bei teisės į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę ir tapus demokratine teisine valstybe, kilo poreikis ginti žmogaus privatų gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą, todėl 1996 m. birželio 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teisinės apsaugos įstatymas, kuriame nustatyta kai kurie bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai ir duomenų subjektų teisės, o 1997 m. įkurta ir VDAI, vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 122 patvirtinus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos nuostatus.

Per 20 metų keitėsi teisinis reguliavimas, keitėsi pati VDAI ir šiandien tai įstaiga, visiškai atitinkanti 2001 m. lapkričio 8 d. Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų, ratifikuoto 2003 m. gruodžio 18 d. įstatymu Nr. IX-1922 1 straipsnio nuostatas, kad kiekviena šalis numato institucijas, kurios turi turėti tyrimo ir intervencijos įgaliojimus, savo funkcijas atlieka visiškai nepriklausomai, jų sprendimai skundžiami teismui.

VDAI misija – ginti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą.
VDAI strateginis tikslas – užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą, vykdant efektyvią duomenų valdytojų priežiūrą ir didinant visuomenės informuotumą duomenų apsaugos srityje.
2017 m. prioritetinis VDAI darbas – pasirengimas asmens duomenų apsaugos reformai Lietuvoje.

Kaip užtikrinti asmens duomenų saugumą, kaip paskatinti duomenų valdytojus ir tvarkytojus tinkamai tvarkyti asmens duomenis, nedaryti pažeidimų ir gerbti duomenų subjektų teises, rūpinasi VDAI. Pažeidus teisę į asmens duomenų apsaugą visuomet atsiranda neigiamų pasekmių. Kiekvieną dieną rūpinamės, kad šių pasekmių būtų išvengta, jos būtų sumažintos arba pašalintos, šie ir kiti klausimai yra VDAI kasdienybė.

Palyginti su 1997 m., kai VDAI dirbo 8 darbuotojai, 2017 m. asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija išaugo ir sustiprėjo, tapo žinoma ir reikalinga dėl gausėjančių ir tobulėjančių technologijų bei jose naudojamų asmens duomenų. Prieš 20 metų VDAI buvo pavesta valstybės registrų ir informacinių sistemų kontrolė, o 2017 m. VDAI yra visos Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija. Šiuo metu VDAI pavesta:
- prižiūrėti visų Lietuvoje įsisteigusių verslo subjektų ir valstybės institucijų duomenų valdytojų veiklą;
- kontroliuoti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą;
- užkirsti kelią duomenų tvarkymo pažeidimams;
- užtikrinti duomenų subjekto teisių apsaugą.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-04 08:49:32