2018 m. rugpjūčio 16 d. dvylikai didžiųjų maisto, namų apyvokos prekių parduotuvių ir vaistinių tinklų išsiųsti tikrinimo klausimynai. Atliekant tikrinimus siekiama nustatyti, ar pasirinktos bendrovės tinkamai tvarko asmens duomenis lojalumo programų ir tiesioginės rinkodaros tikslais, ar nerenka perteklinių asmens duomenų.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tikisi geranoriško bendravimo iš minėtų duomenų valdytojų atsakant į pateiktus klausimus. Jei prireiks, bendrovėms bus pateikti nurodymai. Rekomendacijomis ir tikrinimų apibendrinimu, kuriame atsispindės tikrinimų rezultatai, galės pasinaudoti ne tik tikrintos bendrovės, tačiau ir kiti sektoriaus atstovai, kurie analogiškais lojalumo programų ir tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko asmens duomenis.

Teisingumo ministerijos pranešimas>>