Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Vadovų darbotvarkės

2018 m.

2018 m. rugsėjo 19 d. 11 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas kartu su kitais inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto atstovais dalyvaus Lietuvoje startuojančio projekto SolPriPa atidarymo renginyje „SolPriPa – Lietuvos aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo projektas“. Projektas „Sprendžiant privatumo paradoksą: asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės ir vieno iš svarbiausių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnių, aukštų standartų skatinimas“ (SolPriPa), finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020).

2018 m. rugsėjo 18 d. 14 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko Valerijaus Simulik organizuojamame susitikime dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimų.

2018 m. rugsėjo 6 d. ESET saugumo dienų renginyje Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas skaitys pranešimą duomenų apsaugos pareigūnų tema „Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) ir jo vaidmuo organizacijoje“.

2018 m. rugpjūčio 22 d. 10 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas inspekcijoje priims Bangladešo teisingumo sekretorių (viceministrą) Mohammad Shahidul Haque. Bangladešo atstovas atvyks į Lietuvą susipažinti su kibernetinio saugumo teisinės bazės formavimo gerosiomis praktikomis ir asmens duomenų apsauga.

2018 m. rugpjūčio 21 d. 14 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos organizuojamoje diskusijoje. Renginys skirtas aptarti rinkimų kandidatų asmens duomenų tvarkymo klausimams, galimą teisinio reglamentavimo modelį ieškant balanso tarp asmens teisės būti pamirštam ir visuomenės teisės žinoti, kas valdė ir valdo šalį.

2018 m. rugpjūčio 20 d. 15 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas susitiks su asociacijos „Infobalt“, atstovaujančios 170 Lietuvos informacinių ryšių technologijų sektoriaus įmonių ir organizacijų, atstovais, būtent Kibernetinio saugumo ir BDAR grupių nariais. Susitikimo tikslas – aptarti BDAR įgyvendinimo progresą Lietuvoje ir apsvarstyti asociacijos ir inspekcijos bendradarbiavimo galimybę.

2018 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas susitiks su Lietuvos banko atstovais aptarti asmens duomenų tvarkymo niuansų Lietuvos bankui įgyvendinant priežiūros funkcijas, dėl kredito reitingų sudarymo ir kitais klausimais.

2018 m. rugpjūčio 1 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas susitiks su Lietuvos banko atstovais dėl asmens duomenų nuasmeninimo sprendimų.

2018 m. birželio 25 d. 10 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas sakys atidarymo kalbą Vilniaus universiteto ir Mastrichto universiteto Europos privatumo ir kibernetinio saugumo centro organizuojamoje diskusijoje “What is the Price of your Privacy?”.

2018 m. birželio 20 d. 14 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Teisingumo ministerijos organizuojamame susitikime su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovais dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo žurnalistikos tikslais.

2018 m. birželio 20 d. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje, kur bus svarstomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo projektas.

2018 m. gegužės 31 d. 14 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičium ir Marium Vaščega, atstovybės ekonominės valdysenos pareigūnu

2018 m. gegužės 30 d. 9 val. VDAI lankysis Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. Inspekcijos  direktorius Raimondas Andrijauskas ministrui pristatys institucijos veiklą ir pasiruošimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui aktualijas

2018 m. gegužės 28 d. 14 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas Lietuvos Respublikos Seime ves Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto  rengiamą diskusiją „Pasiruošti! Dėmesio! BDAR: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžia“. Renginys skirtas paminėti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo startą Lietuvoje ir pristatyti asmens duomenų apsaugos reformos aktualijas

2018 m. gegužės 25 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyksiančiame Europos duomenų apsaugos valdybos posėdyje

2018 m. gegužės 24 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyksiančiame Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės posėdyje

2018 m. gegužės 14 d. 13 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos banku ir „Creditinfo“ dėl asmens duomenų rinkmenų

2018 m. balandžio 14 d. 11 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Ministru Pirmininku, skirtame aptarti pasiruošimą asmens duomenų apsaugos reformai

2018 m. gegužės 14 d. 13 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos banku ir „Creditinfo“ dėl asmens duomenų rinkmenų

2018 m. gegužės 2–4 d. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas bus išvykęs į Tiranoje (Albanijos Respublika) vykstančią kasmetinę pavasario duomenų apsaugos priežiūros institucijų konferenciją, šiais metais pavadintą „Duomenų apsaugos – drauge geriau“ (angl. „Data Protection – Better Together“). Plačiau>>

2018 m. balandžio 27 d. 14 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus žiniasklaidos portalo „Delfi“ transliacijoje, kurios metu bus aptariamos duomenų apsaugos reformos ir bendrojo duomenų apsaugos reglamento aktualijos

2018 m. balandžio 26 d. 13:30 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas inspekcijoje susitiks su Vasltybės saugumo departamento atstovais aptarti jų laukiančius pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje įgyvendinant asmens duomenų apsaugos reformą.

2018 m. balandžio 25 d. 11 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje dėl pasiruošimo asmens duomenų apsaugos reformai.

2018 m. balandžio 25 d. 9 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Ministru Pirmininku, skirtame aptarti pasiruošimą asmens duomenų apsaugos reformai.

2018 m. balandžio 24 d. 15 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje dalyvaus „Brexit“ koordinatorių pasitarime.

2018 m. balandžio 23 d. 10 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Lietuvos bankų asociacija ir Registrų centru dėl duomenų subjektų sutikimų tvarkyti jų duomenis.

2018 m. balandžio 17 d. 14 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas Vidaus reikalų ministerijoje dalyvaus Tarpinstitucinės darbo grupės Šengeno teisyno įgyvendinimui Lietuvos Respublikoje koordinuoti skirtame posėdyje.

2018 m. balandžio 9–11 d. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas bus išvykęs į Briuselyje (Belgijos Karalystė) vykstantį Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės susitikimą.

2018 m. balandžio 4 d. 10 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas inspekcijoje susitiks su Mykolo Romerio universiteto atstovais aptarti bendradarbiavimą didinant visuomenės informuotumą asmens duomenų apsaugos srityje.

2018 m. kovo 29 d. 9–11 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Vyriausybėje rengiamoje diskusijoje dėl vieningo pasirengimo svarbiausiems asmens duomenų apsaugos pasikeitimams nuo 2018 m. gegužės 25 dienos pradedant taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

2018 m. kovo 28 d. 13 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Vyriausybės pasitarime, kuriame pristatys Valstybinės duomenų inspekcijos 2017 metų veiklos ataskaitą.

2018 m. kovo 26 d. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su bankų, Lietuvos bankų asociacijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl ministerijos teikiamų socialiai remtinų asmenų asmens duomenų.

2018 m. kovo 20 d. 10 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus VšĮ „Versli Lietuva“ rengiamuose socialinio verslo pusryčiuose, kurių tikslas – supažindinti valstybės institucijas su socialinių verslų siūloma produkcija bei pasiūlyti ją naudoti įvairių reprezentacinių gaminių įsigijimui bei naudojimui.                                       

2018 m. kovo 15 d. 10 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus susitikime su Lietuvos bankų asociacijos atstovais dėl BDAR taikymo.

2018 m. kovo 13 d. 14 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Teisingumo ministerijos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos susitikime dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo.

2018 m. kovo 13 d. 11 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus startuoliams skirtos iniciatyvos pristatyme. Tai iniciatyva, organizuojama aktyviai BDAR srityje veikiančios IT bendrovės „Squalio Lietuva“ ir startuolių inkubatoriaus, rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“, siekiant suteikti nemokamą pagalbą įmonėms startuolėms pasiruošti taikyti BDAR.

2018 m. kovo 12 d. 10 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas inspekcijoje susitiks su Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atstovais aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybę, siekiant stiprinti asmens duomenų apsaugą šiame sveikatos apsaugos sektoriuje.

2018 m. kovo 7 d. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus pasitarime su Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovais aptarti klausimus, susijusius su asmens duomenų teikimu visuomenės informavimo priemonėms.

2018 m. kovo 6 d. 11 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvaus LRT radijo laidoje „Aktualijų studija“, kurioje bus diskutuojama apie asmens duomenis, teisę į asmens duomenų ir privatumo apsaugą viešiesiems asmenims, artėjantį naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą bei balanso paieškas tarp asmens duomenų apsaugos bei visuomenės intereso.

2018 m. kovo 5 d. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas susitiks su Mastrichto universiteto Teisės fakulteto Europos privatumo ir kibernetinio saugumo centro vadovu Cosimo Monda aptarti bendradarbiavimo galimybes su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

2018 m. kovo 1 d. 10:00 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas inspekcijoje susitiks su asociacijos „Finco“ atstovais. Susitikimo metu planuojama aptarti priežiūros institucijos ir rinkos dalyvių lūkesčius dėl finansinių paslaugų rinkos, duomenų apsaugos reformos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo galimą poveikį finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, konkrečius teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindus finansinių paslaugų sektoriui.

2018 m. vasario 27 d. 9:00 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas Teisingumo ministerijoje dalyvaus Teisingumo ministerijos organizuojamame Teisingumo ministro valdymo srities valstybės informacinių išteklių strateginio valdymo komiteto posėdyje, kuriame be kitų klausimų numatyta aptarti pasirengimą taikyti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.


 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-14 11:29:47