2018 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje startuoja Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto projektas „Sprendžiant privatumo paradoksą: asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės ir vieno iš svarbiausių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnių, aukštų standartų skatinimas“ (SolPriPa).

Ankstesniais metais Lietuvoje atliekant tyrimus susidurta su paradoksalia situacija, kad žmonės žino apie teises dėl privatumo ir asmens duomenų apsaugos, tačiau nėra linkę jas ginti. Tikimasi, kad ši situacija keisis kartu su asmens duomenų apsaugos reforma dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento atsiradimo ir visuomenės informuotumo didinimu bei švietimu asmens duomenų apsaugos srityje.

Dvejų metų trukmės SolPriPa projekto tikslai:
- Tobulinti projekto partnerių neformaliojo išsilavinimo institucinius ir organizacinius gebėjimus;
- Skatinti organizacijas pagerinti verslo veiklos valdymą asmens duomenų apsaugos srityje;
- Didinti visuomenės informuotumą apie duomenų apsaugos problemas ir skatinti netoleranciją piktnaudžiavimui asmens duomenimis;
- Skatinti socialinį solidarumą ir jaunimo pilietiškumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat kintančioje visuomenėje.

Įgyvendinat SolPriPa projektą numatyta vesti mokymus, parengti įvairių mokymo priemonių, skirtų geriau įsisavinti mokymų medžiagą, rengti informuotumo didinimo seminarus ir kitas priemones skirtingų tikslinių grupių nariams, pavyzdžiui, konkursas jaunimui ir programėlės sukūrimas. Šio projekto pagrindinės tikslinės grupės: smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, sveikatos priežiūros ir žiniasklaidos sektoriai, pažeidžiamesnės visuomenės grupės, tokios kaip vaikai, jaunimas ar senyvo amžiaus žmonės.

2018 m. rugsėjo 19 d. Mykolo Romerio universiteto laboratorijose įvyko SolPriPa projekto pristatymo renginys „SolPriPa – Lietuvos aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo projektas“.  

Renginyje asmens duomenų apsaugos situaciją 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei poreikį šviesti visuomenę pristatys Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas ir Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų paramos centro vadovė dr. Nomeda Gudelienė bei atstovės Salvija Kavalnė ir Rūta Lazauskaitė.