2018 m. lapkričio 26–30 d. Lietuvoje vyko Šengeno vertinimas asmens duomenų apsaugos srityje. Šengeno vertinimo ekspertų grupė, sudaryta iš Europos valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų ir Europos Komisijos atstovų, atliko tikrinimus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, Lietuvos SIRENE biure, Vidaus reikalų ministerijoje dėl Šengeno bei Vizų informacinės sistemos, Pirmajame policijos komisariate ir Migracijos departamente.

Lapkričio 26 d. vizito metu Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ekspertams pristatyta pati institucija ir Lietuvoje vykdoma asmens duomenų apsaugos priežiūros veikla:

- Inspekcijos organizacinė struktūra, personalo ir biudžeto klausimai, institucijos teisinė bazė, nepriklausomumas ir kompetencijos, tarptautinis bendradarbiavimas;

- Priežiūros veikla dėl asmens duomenų tvarkymo Šengeno antrosios kartos informacinėje sistemoje ir Vizų informacinėje sistemoje per visą laikotarpį nuo 2012 m. vykusio Šengeno vertinimo Lietuvoje; asmenų teisės dėl prieigos, ištaisymo, ištrynimo ir kt.; bendradarbiavimas su įgyvendinimo institucijomis;

- 2013–2018 m. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdytos informuotumo didinimo veiklos ne tik dėl asmens duomenų tvarkymo Šengeno ir vizų tema, tačiau akcentuotas asmens duomenų ir privatumo apsaugos temos aktualumas visu ataskaitiniu laikotarpiu, o ypač rengiantis ir pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Šengeno vertinimo ekspertai, susitikę su asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos atstovais, įvertins jos nepriklausomumą, struktūrą, funkcijas, finansus, vykdomą priežiūrą dėl nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos. Šengeno vertinimo ekspertai tikrinimo rezultatus Lietuvai planuoja pateikti apie 2019 m. vidurį.