Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Įėjimas iš kairės pusės

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • VAIKAMS IR JAUNIMUI - UŽDĖK FILTRĄ
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Apie asmens duomenų tvarkymą
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų apsaugos reforma
 • Atviri duomenys

 • Prašymų dėl informacijos ir dokumentų gavimo nagrinėjimas

  Paslaugos aprašymas Prašymų dėl informacijos ir dokumentų gavimo nagrinėjimas – tai fizinių asmenų ir juridinių asmenų prašymų nagrinėjimas, teisės aktų nustatytos informacijos teikimas, archyvo dokumentų išdavimas asmenims Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) kompetencijos klausimais. Prašymas yra suprantamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į VDAI, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie VDAI veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į VDAI, kaip archyvo dokumentų ar pažymų išdavimas ir pan.

  Prašymą asmuo gali pateikti:
  1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
  2. Elektroniniu būdu:
  2.1. VDAI el. pašto adresu ada@ada.lt;
  2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
  (Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir prašymo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį)

  Asmenims, pateikusiems prašymą per EPS, išsiunčiamas elektroninio pranešimo patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad Pranešimas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.

  Apie surinktus duomenis ir informaciją VDAI duomenų subjektą informuoja tokiu būdu, kokiu yra gautas prašymas: per EPS, el. paštu arba paštu.


  Paslaugos užsakymo instrukcija
  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų subjektams
  Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
  Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
  Atsakingas dalinys Administravimo skyrius
  Paslaugos vadovas Marija Tamulevičienė tel. 852197262
  Paslaugos vykdytojas
  Prašymo forma (-os) Prašymo forma
  Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
  Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
  3. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1182 (Žin., 2001, Nr. 83-2890; 2008, Nr. 136-5319)
  4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779)
  Informacija atnaujinta 2018-02-15 13:28:39

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.