Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Planavimo dokumentai


2019

2019–2021 m. VDAI strateginis veiklos planas (patvirtintas Teisingumo ministro 2019-02-28 įsakymu Nr. 1R-90)

2019 m. prevencinių patikrinimų planas (patvirtinta 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3R-100(1.41.))


2018

2018 m. veiklos planas (patvirtintas VDAI direktoriaus 2018-04-18 įsakymu Nr. 1T-40)

2018–2020 m. VDAI strateginis veiklos planas (patvirtintas Teisingumo ministro 2018-03-21 įsakymu Nr. 1R-55)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. prevencinių patikrinimų planas (patvirtinta 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3R-41 (1.41.))


2017

2017 m. veiklos planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2017-05-11 įsakymu Nr. 1T-12(1.12))

2017–2019 m. strateginis veiklos planas (patvirtinta Teisingumo ministrės 2017-04-19 įsakymu Nr. 1R-104)

1. 2017 m. prevencinių tikrinimų planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. 3R-60)
2. 2017 m. prevencinių tikrinimų plano papildymas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2017-03-07 įsakymu Nr. 3R-116 (1.41.))


2016
2016 m. veiklos planas
(patvirtinta VDAI direktoriaus 2016-04-08 įsakymu Nr. 1T-10(1.12.)
2016–2018 m. strateginis vieklos planas (patvirtinta Teisingumo ministro 2016-03-21 įsakymu Nr. 1R-97)

1. 2016 m. prevencinių tikrinimų planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2016-02-24 Nr. 3R-47(1.41.))
2. 2016 m. prevencinių tikrinimų plano pakeitimas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2016-06-09 Nr. 3R-178(1.41.)
3. 2016 m. prevencinių tikrinimų plano papildymas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2016-07-22 Nr. 3R-230(1.41))
4. 2016 m. prevencinių tikrinimų plano pakeitimas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2016-07-13 Nr. 3R-219(1.14.))


2015
2015 m. veiklos planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2015-04-10 įsakymu Nr. 1T-24(1.12.)

2015–2017 m. strateginis veiklos planas

1. 2015 m. prevencinių tikrinimų planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2015-03-12 Nr. 3R-84(1.41.))
2. 2015 m. prevencinių tikrinimų plano pakeitimas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2015-07-16 Nr. 3R-248(1.41.))


2014 metų veiklos planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2014-03-27 įsakymu Nr. 1T-22(1.12.))
 

2014–2016 m. strateginis veiklos planas

1. 2014 m. prevencinių patikrinimų planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2014-02-24 Nr. 3R-64(1.41.))
2. 2014 m. prevencinių patikrinimų plano pakeitimas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2014-03-28 Nr. 3R-137(1.41.))
3. 2014 m. prevencinių patikrinimų plano papildymas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2014-05-06 Nr. 3R-210(1.41.))
4. 2014 m. prevencinių patikrinimų plano papildymas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2014-07-09 Nr. 3R-303(1.41.))
5. 2014 m. prevencinių patikrinimų plano pakeitimas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2014-09-09 Nr. 3R-347(1.41.))


2013 m. veiklos planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2013-04-12 įsakymu Nr. 1T-20(1.12.))

2013–2015 m. strateginis veiklos planas (patvirtinta Teisingumo ministro 2013-03-13 įsakymu Nr. 1R-67)

1. 2013 m. prevencinių patikrinimų planas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2013-02-21 Nr. 3R-43(1.41.))
2. 2013 m. prevencinių tikrinimų plano papildymas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2013-04-22 Nr. 3R-100(1.41.))
3. 2013 m. prevencinių tikrinimų plano pakeitimas (patvirtinta VDAI direktoriaus 2013-08-23 Nr. 3R-198(1.41.))


2012–2014 m. strateginis veiklos planas 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1R-32)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl Teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-292 „Dėl  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“

2012 m. metinis veiklos planas 

VDAI 2012 m. prevencinių patikrinimų planas

2012–2014 m. strateginis veiklos planas 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-292)
1 priedas „Efekto kriterijų techninis priedas“


2011–2013 m. strateginis veiklos planas
Priedai:
1 priedas „Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą N-aisiais metais“
2 priedas „Efekto kriterijų techninis priedas“

VDAI 2011 m. prevencinių patikrinimų planas


2010–2012 m. strateginis veiklos planas
Priedai:
1 lentelė „2010-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė“
2 lentelė „2009–2012-ųjų metų programų asignavimų suvestinė“
3 lentelė „Vertinimo kriterijų suvestinė“
Programos aprašymas
Informacija apie dalyvavimą tarpinstitucinėje programoje

2010 m. sutrumpintas strateginis veiklos planas 


2009–2011 m. strateginis veiklos planas
Priedai:
1 lentelė „2008–2009-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė“
2 lentelė „2008–2011-ųjų metų programų asignavimų suvestinė“
3 lentelė „Vertinimo kriterijų suvestinė“
Programos aprašymas

2009 m. sutrumpintas strateginis veiklos planas


2008–2010 m. strateginis veiklos planas
Priedai:
1 lentelė „2007–2008-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė“
2 lentelė „2007–2010-ųjų metų programų asignavimų suvestinė“
3 lentelė „Vertinimo kriterijų suvestinė“
Programos aprašymas
Informacija apie dalyvavimą tarpinstitucinėje programoje

2008 m. sutrumpintas strateginis veiklos planas


2007–2009 m. strateginis veiklos planas 
Priedai:
Programos aprašymas
1 lentelė „2007–2009-ųjų metų asignavimų valdytojų tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių klasifikatorius“
2 lentelė „2007–2009-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė“
3 lentelė „2007–2009-ųjų metų programų asignavimų suvestinė“
4 lentelė „Vertinimo kriterijų suvestinė“

 

2007–2009 m. sutrumpintas strateginis veiklos planas

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-08 11:48:06