VDAI 2017 m. sausio–vasario mėn. naujienų biuletenis