Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) baigė tikrinimus 25 bendrovėse, kurios teikia su nekilnojamuoju turtu susijusias paslaugas. Šios bendrovės gauna asmens duomenis iš Nekilnojamojo turto registro, todėl tikrinimais siekta įvertinti asmens duomenų gavimo iš Nekilnojamojo turto registro teisėtumą.

Atlikusi sektoriaus prevencinius tikrinimus VDAI pateikia tikrinimų apibendrinimą, kad kitos bendrovės, priklausančios šiam sektoriui ir vykdančios panašią veiklą, galėtų susipažinti su tikrinimų rezultatais ir jais pasinaudotų savo veiklai su asmens duomenimis peržiūrėti ir, jeigu esama duomenų tvarkymo spragų, pasitaisytų.

Tikrinimo metu nustatyta, kad viena bendrovė negauna asmens duomenų iš Nekilnojamojo turto registro. Vienos bendrovės tikrinimas buvo nutrauktas, nes, vadovaujantis Juridinių asmenų registre pateikta informacija, bendrovė yra bankrutuojanti. Kitose bendrovėse tikrinimo metu nustatyta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimų (toliau – ADTAĮ).

Visoms bendrovėms pateikti nurodymai pašalinti nustatytus pažeidimus.

Daugiau informacijos galite rasti VDAI parengtame tikrinimų apibendrinime>>