Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie pašaliniams asmenims laisvai prieinamas pacientų sveikatos korteles, VDAI pateikė nurodymą Kauno klinikoms.

2018 m. balandžio 7 d. LNK žinių reportaže paskelbta informacija apie nesaugomas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikų moterų konsultacinėje poliklinikoje pacientų ligos istorijas. Reportaže nurodyta, kad pacientų ligos istorijos laikomos poliklinikos koridoriuje prie rūbinės nerakinamose spintelėse, prie kurių nesudėtingai gali patekti pašaliniai asmenys.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atsižvelgdama į pasirodžiusią informaciją ir vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei VšĮ Kauno klinikoms pateikė nurodymą nedelsiant įgyvendinti duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, perkeliant ligos istorijas į saugojimui tinkamas patalpas bei užtikrinant patekimo į šias patalpas kontrolę.