Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, norėdama padėti sveikatos priežiūros įstaigoms suprasti, kaip turi būti tinkamai tvarkomi asmens duomenys ir užtikrintas asmens duomenų ir ypatingų asmens duomenų saugumas, parengė Asmens duomenų, tvarkomų sveikatos priežiūros įstaigose, saugumo užtikrinimo gaires