VDAI, atlikusi tikrinimus sporto klubuose UAB „Impuls LTU“ ir UAB „Gym LT“, bendrovėms nurodė, kad žmonėms, nenorintiems identifikuotis naudojant pirštų atspaudus, turi būti suteikta kitas patekimo į sporto klubą būdas.

VDAI PATEIKĖ SPORTO KLUBAMS NURODYMUS
VDAI atliko sporto klubų UAB „Impuls LTU“ ir UAB „Gym LT“ tikrinimus dėl pirštų atspaudų naudojimo ir pateikė nurodymus:
- Užtikrinti, kad klientų ir darbuotojų piršto atspaudo modelio duomenys (binarinis kodas) būtų renkami ir tvarkomi tik turint kliento ir darbuotojo sutikimą.
- Sudaryti galimybę klientui ir darbuotojui pasirinkti patekimo į sveikatingumo klubą būdą ir galimybę bet kada atšaukti sutikimą dėl piršto atspaudo modelio naudojimo.
- Raštu informuoti klientą apie galimybę pasirinkti patekimo į sveikatingumo klubą būdą bei galimybę bet kada atšaukti sutikimą dėl piršto atspaudo modelio naudojimo.
- Nutraukti piršto atspaudo modelio tvarkymą tų klientų, kurie neįsigyja narystės (t. y. vienkartinio apsilankymo atveju apsilankymas sveikatingumo klube) arba pagrįsti šių duomenų tvarkymo (įskaitant saugojimo) teisėtumą, kai asmuo nebesilanko sveikatingumo klube ir būtinumą, kartu paaiškinant kodėl negali būti taikomi kiti praėjimo būdai.
- Užtikrinti, kad klientų piršto atspaudo modelio duomenys būtų saugomi iki įsigytos sporto klubo narystės galiojimo termino pabaigos, o pasibaigus šiam saugojimo terminui, nedelsiant būtų sunaikinti.

Taigi, pagal sporto klubams pateiktus nurodymus, jeigu asmuo nenori pateikti pirštų atspaudų, tai jam turi būti suteiktas kitas praėjimo, patekimo į sporto klubą būdas. Tuo atveju, jeigu asmuo mano, kad dėl tam tikrų aplinkybių yra pažeidžiama jo teisė į asmens duomenų apsaugą ir privatumą, gali kreiptis į VDAI pasikonsultuoti ar pateikti skundą, kad jo atvejis būtų ištirtas.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
Kiekviena įmonė, tvarkanti asmens duomenis profesiniais tikslais, duomenų saugumui užtikrinti, privalo įgyvendinti duomenų saugumo priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų, šiuo atveju pirštų atspaudų modelių (binarinių kodų), naudojimą bei užkertančias galimybę duomenis panaudoti analogiškoje programinėje ir techninėje įrangoje.

REGISTRACIJA ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJŲ VALSTYBĖS REGISTRE
Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius teisės aktus įmonė, profesiniais tikslais tvarkanti asmens duomenis, turi registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Tuo atveju, jeigu įmonė jau yra užsiregistravusi dėl kito asmens duomenų tvarkymo, papildomai norėdama tvarkyti ir pirštų atspaudus, turi patikslinti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre nurodytus duomenis, taigi apie tai pranešti VDAI.

VAIKŲ PIRŠTŲ ATSPAUDŲ TVARKYMAS
Asmens duomenų apsaugos prasme nėra svarbu – tvarkomi vaiko ar suaugusiojo asmens duomenys, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad nepilnamečių asmenų duomenų tvarkymui yra taikomos ir Civilinio kodekso nuostatos, kurios numato, kad už nepilnamečius iki 14 metų sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai, o nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų sandorius sudaro turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą.