2017 m. rugsėjo 19 d. VDAI Teisės skyriaus vedėja Danguolė Morkūnienė ir Prevencijos skyriaus vedėja Daiva Vyčinienė dalyvavo Teisingumo ministerijos rengiamoje viešojoje konsultacijoje asmens duomenų apsaugos reformos klausimais. Diskusijoje dalyvavo suinteresuotų grupių – žmogaus teisių gynimo organizacijų, verslo asociacijų ir kt. – atstovai.

Renginyje diskutuota dėl Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo Lietuvoje ir skiriamas ypač didelis dėmesys Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriame bus reglamentuoti tam tikri Lietuvai svarbūs aspektai, nenumatyti BDAR.

Čia galite susipažinti su viešosios konsultacijos ataskaita.