Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Patikrinimų rezultatų apibendrinimai


Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programos tikslais teisėtumo patikrinimų rezultatų apibendrinimas (2018-09-26)


Tikrinimų savivaldybių administracijose dėl asmens duomenų skelbimo interneto svetainės dalyje, susijusioje su vykdomu teritorijų planavimu, rezultatų apibendrinimas (2018-03-19)


Tikrinimų dėl asmens duomenų gavimo iš Nekilnojamojo turto registro teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2018-03-15)


Tikrinimų dėl asmens duomenų tvarkymo elektroniniame dienyne tiesioginės rinkodaros tikslu teisėtumo ir įgyvendinamų prieigos prie duomenų kontrolės priemonių įgyvendinimo, rezultatų apibendrinimas (2017-12-13)


Įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių tinkamumo, teikiant įrenginių garantinio ir po garantinio aptarnavimo paslaugas, tikrinimų rezultatų apibendrinimas (2017-07-17)


Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų naudojimo teisėtumo, įgyvendinamų duomenų saugumo priemonių tinkamumo kelionių agentūrose tikrinimų rezultatų apibendrinimas (2017-03-14)


Paslaugų teikėjų, registruotų Valstybinės mokesčių inspekcijos MOSS sistemoje, asmens duomenų tvarkymo teisėtumo tikrinimų rezultatų apibendrinimas (2016-12-29)


Tikrinimų dėl kandidatų į darbuotojus, darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo prekybos centruose rezultatų apibendrinimas (2015-12-14)


Tikrinimų dėl asmens vaizdo duomenų tvarkymo teisėtumo darbo biržose rezultatų apibendrinimas (2015-11-02)


Tikrinimų dėl asmens vaizdo duomenų tvarkymo teisėtumo įmonėse, valdančiose autobusų parkus, rezultatų apibendrinimas (2015-09-15)


Informacija dėl duomenų valdytojų, vykdančių vaizdo stebėjimą, įgyvendinamų duomenų saugumo priemonių (2015-09-17)


Tikrinimų dėl elektroninių ryšių paslaugų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2015-03-18)


Tikrinimų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir reglamentavimo valstybės institucijose teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2015-02-25)


Tikrinimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo ir įgyvendinamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių tinkamumo reabilitacijos ir sveikatos centruose teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2014-12-31)


Tikrinimų dėl asmens vaizdo duomenų tvarkymo teisėtumo pieno perdirbimo bendrovėse rezultatų apibendrinimas (2014-09-19)


Tikrinimų dėl asmens duomenų, esančių banko sąskaitos išraše, tvarkymo savivaldybių administracijose teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2014-09-19)


Tikrinimų dėl asmens duomenų tvarkymo azartinius lošimus organizuojančiose įmonėse pagal bendrą trijų Baltijos šalių duomenų apsaugos priežiūros institucijų parengtą teisėtumo patikrinimo klausimyną apibendrinimas (2013-12-27)


Tikrinimų dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pagal Inspekcijos parengtą klausimyną rezultatų apibendrinimas (2013-10-29)


Internetinių parduotuvių tikrinimų dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų saugojimo teisėtumo ir informacijos saugojimo kliento galiniame įrenginyje ir/ar galimybės naudotis jau saugoma informacija suteikimo teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2012-12-19)


Tikrinimų dėl duomenų valdytojų įgyvendinamų duomenų saugumo priemonių teikiant gyventojams mokėjimo pranešimus rezultatų apibendrinimas (2012-07-03)


Internetinių parduotuvių tikrinimų dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir asmens duomenų saugojimo teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2011-12-13)


Tikrinimų dėl registruotų svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymų teisėtumo ir apimties bendrovių socialiniuose tinkluose, rezultatų apibendrinimas (2010-12-13)


Tikrinimų dėl interneto paslaugų vartotojų srauto duomenų saugojimo teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2010-12-13)


Tikrinimų dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sporto klubuose rezultatų apibendrinimas (2010-11-16)


Tikrinimų dėl asmens duomenų paskelbimo savivaldybių interneto tinklalapiuose teisėtumo rezultatų apibendrinimas (2010-04-16)


Finansų įstaigų tikrinimai dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo teikiant greitųjų kreditų paslaugas (2010-01-21)


Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-01 13:42:13