Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Įėjimas iš kairės pusės

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • VAIKAMS IR JAUNIMUI - UŽDĖK FILTRĄ
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Apie asmens duomenų tvarkymą
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų apsaugos reforma
 • Atviri duomenys

 • Reforma. Metodinė pagalba

   

  VDAI PARENGTA METODINĖ INFORMACIJA

  VDAI, prisidėdama asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo Lietuvoje, rengia formaciją įmonėms, įstaigos, organizacijoms ir fiziniams asmenims savo profesinėje veikloje automatiniu būdu tvarkantiems asmens duomenis, kuri padėtų geriau pasirengti taikyti naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą praktikoje. 

   

   


  Smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo
  Rekomendacija smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo (2018 m.)>>


  12 žingsnių, kuriuos turite žengti jau dabar, kad pasirengtumėte taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
  12 pasirengimo žingsnių>>


  Duomenų apsaugos pareigūnas
  Viešoji konsultacija dėl pareigos paskirti duomenų apsaugos pareigūną (2017 m.)>>


  Pasirengimas taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679
  Informacija valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl pasirengimo taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ES 2016/679 (2017 m.)>>


  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymas teisėkūros procese
  Skaidrės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymas teisėkūros procese (2017 m.)>>
  Informacija valstybės institucijoms dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymo teisėkūros procese (2017 m.)>>


  Leidimai perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstyves
  Prašymo dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo rekomenduojama forma (2018 m.)>>


  Duomenų saugumo pažeidimai
  Rekomendacija dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (2018 m.)>>


  Duomenų saugumo pažeidimai (forma)
  Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojama forma (2018 m.)>>


  Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašai (rekomendacija)
  Rekomendacija dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų (2018 m.)>>


  Reikalavimai teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas (rekomendacija)
  Rekomendacija dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas (2018 m.)>>


   


  DIREKTYVOS 95/46/EB 29 STRAIPSNIO DARBO GRUPĖS METODINĖ INFORMACIJA

  Pagrindinė ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė parengė gaires įvairiomis Reglamento (ES) 2016/679 temomis. Šiuo metu jos prieinamos visuomenei anglų kalba, tačiau ateityje bus pateikta ir oficiali gairių versija lietuvių kalba. Gaires galite rasti ir darbo grupės svetainėje.

   


  Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą gairės
  Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679, wp250 (liet. ) (angl.)>>


  Baudų taikymo ir nustatymo gairės
  Administracinių baudų taikymo ir nustatymo pagal Reglamentą 2016/679 gairės. 2017-10-03, WP253>>
  Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679>>


  Duomenų apsaugos poveikio vertinimo gairės
  Gairės dėl duomenų apsaugos poveikio vertinimo>>
  (Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679)>>


  Duomenų tvarkymo darbe nuomonė
  Nuomonė 2/2017 dėl duomenų tvarkymo darbe>>
  (Opinion 2/2017 on data processing at work)>>


  Duomenų perkeliamumo gairės
  Teisės į duomenų perkeliamumą gairės (liet.)>>
  Guidelines on the right to data portability (angl.)>>


  Duomenų apsaugos pareigūno gairės
  Duomenų apsaugos pareigūnų gairės (liet.)>>
  Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) (angl.)>>


  Vadovaujančios priežiūros institucijos gairės
  Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo gairės (liet.)>>
  Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority (angl.)>>


  Gairės dėl automatinių individualių sprendimų priėmimo ir profiliavimo
  Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (wp251rev.01) (liet.) (angl.)>>


  Gairės dėl skaidrumo
  Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01) (liet.) (angl.)>>


  Gairės dėl sutikimo
  Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (wp259rev.01) (liet.) (angl.)>>


  Gairės dėl sertifikavimo
  Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 (angl.)>>


  Gairės dėl galimo duomenų perdavimo
  Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679 (angl.)>>
  KITI


  Europos duomenų apsaugos teisės vadovas
  Handbook on European data protection law, 2018 edition (angl.)>>  Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-12 08:10:36

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.