Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Reforma. Metodinė pagalba

 

VDAI PARENGTA METODINĖ INFORMACIJA

VDAI, prisidėdama asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo Lietuvoje, rengia formaciją įmonėms, įstaigos, organizacijoms ir fiziniams asmenims savo profesinėje veikloje automatiniu būdu tvarkantiems asmens duomenis, kuri padėtų geriau pasirengti taikyti naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą praktikoje. 

 

 


Smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo
Rekomendacija smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo (2018 m.)>>


12 žingsnių, kuriuos turite žengti jau dabar, kad pasirengtumėte taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
12 pasirengimo žingsnių>>


Duomenų apsaugos pareigūnas
Viešoji konsultacija dėl pareigos paskirti duomenų apsaugos pareigūną (2017 m.)>>


Pasirengimas taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679
Informacija valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl pasirengimo taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ES 2016/679 (2017 m.)>>


Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymas teisėkūros procese
Skaidrės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymas teisėkūros procese (2017 m.)>>
Informacija valstybės institucijoms dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymo teisėkūros procese (2017 m.)>>


Leidimai perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstyves
Prašymo dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo rekomenduojama forma (2018 m.)>>


Duomenų saugumo pažeidimai
Rekomendacija dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (2018 m.)>>


Duomenų saugumo pažeidimai (forma)
Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojama forma (2018 m.)>>


Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašai (rekomendacija)
Rekomendacija dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų (2018 m.)>>


Reikalavimai teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas (rekomendacija)
Rekomendacija dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas (2018 m.)>>


 


DIREKTYVOS 95/46/EB 29 STRAIPSNIO DARBO GRUPĖS METODINĖ INFORMACIJA

Pagrindinė ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė parengė gaires įvairiomis Reglamento (ES) 2016/679 temomis. Šiuo metu jos prieinamos visuomenei anglų kalba, tačiau ateityje bus pateikta ir oficiali gairių versija lietuvių kalba. Gaires galite rasti ir darbo grupės svetainėje.

 


Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą gairės
Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679, wp250 (liet. ) (angl.)>>


Baudų taikymo ir nustatymo gairės
Administracinių baudų taikymo ir nustatymo pagal Reglamentą 2016/679 gairės. 2017-10-03, WP253>>
Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679>>


Duomenų apsaugos poveikio vertinimo gairės
Gairės dėl duomenų apsaugos poveikio vertinimo>>
(Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679)>>


Duomenų tvarkymo darbe nuomonė
Nuomonė 2/2017 dėl duomenų tvarkymo darbe>>
(Opinion 2/2017 on data processing at work)>>


Duomenų perkeliamumo gairės
Teisės į duomenų perkeliamumą gairės (liet.)>>
Guidelines on the right to data portability (angl.)>>


Duomenų apsaugos pareigūno gairės
Duomenų apsaugos pareigūnų gairės (liet.)>>
Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) (angl.)>>


Vadovaujančios priežiūros institucijos gairės
Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo gairės (liet.)>>
Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority (angl.)>>


Gairės dėl automatinių individualių sprendimų priėmimo ir profiliavimo
Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (wp251rev.01) (liet.) (angl.)>>


Gairės dėl skaidrumo
Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01) (liet.) (angl.)>>


Gairės dėl sutikimo
Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (wp259rev.01) (liet.) (angl.)>>


Gairės dėl sertifikavimo
Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 (angl.)>>


Gairės dėl galimo duomenų perdavimo
Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679 (angl.)>>
KITI


Europos duomenų apsaugos teisės vadovas
Handbook on European data protection law, 2018 edition (angl.)>>Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-12 08:10:36