Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vykdydama veiklą pastebi, kad nemažai asmenų tekiamų skundų elektroniniu paštu nėra pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tampa kliūtimi priimti skundą nagrinėti.

Atsižvelgdami į tai, dar kartą primename, kad nuskenuotos pasirašytų skundų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu neturite galimybės teikiamo skundo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turite galimybę pateikti skundą kitais būdais:

  • Paštu adresu: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius;
  • Asmeniškai Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje adresu: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad skundo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tinkamai identifikuoti asmenį (duomenų subjektą) ir užtikrinti, kad skundo nagrinėjimo metu surinkta informacija bus atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. tinkamam duomenų subjektui.