Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Įėjimas iš kairės pusės

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • VAIKAMS IR JAUNIMUI - UŽDĖK FILTRĄ
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Apie asmens duomenų tvarkymą
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų apsaugos reforma
 • Atviri duomenys

 • Išankstinė konsultacija (BDAR)

  Paslaugos aprašymas Duomenų valdytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, konsultuojasi su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, jeigu pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679) 35 straipsnį atliktame poveikio duomenų apsaugos vertinime nurodyta, kad tvarkant asmens duomenis kiltų didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms duomenų valdytojui nesiėmus priemonių pavojui sumažinti.
  Pagrindinė informacija
  Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
  Paslaugos suteikimo trukmė 56 d.
  Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
  Atsakingas dalinys Priežiūros skyrius
  Paslaugos vadovas Dovilė Almanienė tel. 852127277
  Paslaugos vykdytojas
  Aprašymas interesantui Kreipdamasis į Inspekciją dėl išankstinės konsultacijos, duomenų valdytojas turi pateikti prašymą dėl išankstinės konsultacijos, kuriame turi būti pateikta Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnio 3 dalies a, b, c ir d punktuose nurodyta informacija:
  1. Duomenų valdytojo duomenys;
  2. Atitinkamos duomenų tvarkymo procese dalyvaujančio duomenų valdytojo, bendrų duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų atsakomybės sritys, visų pirma, kai duomenys tvarkomi įmonių grupėje (kai taikoma);
  3. Numatyti duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės;
  4. Nustatytos priemonės bei apsaugos priemonės duomenų subjektų teisėms ir laisvėms apsaugoti pagal šį Reglamentą (ES) 2016/679;
  5. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (kai taikoma);
  6. Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnyje numatytas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.

  Išankstinė konsultacija yra suteikiama ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo Prašymo gavimo. Terminas gali būti pratęstas šešioms savaitėms, atsižvelgiant į numatyto duomenų tvarkymo sudėtingumą.
  Reglamentuojantys teisės aktai 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
  Informacija atnaujinta 2018-06-14 08:16:36

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.