Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Informacijos apie kibernetinius incidentus pateikimas (gali teikti tik duomenų valdytojai)

Paslaugos aprašymas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 11 straipsnio 3 punktu, viešojo administravimo subjektai, valdantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai teikia informaciją apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Prevencijos skyrius
Paslaugos vadovas Aušra Gučienė tel. 852197264
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Rekomenduojama forma
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas, 2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1428
2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas „Dėl informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo ir rekomenduojamos informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai formos patvirtinimo“, 2015 m. vasario 25 d. Nr. 1T- 11 (1.12.E)
Informacija atnaujinta 2018-02-15 13:30:45