Vertikalus


Naujienų prenumerata

 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

Pradžia

Naujienos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prisidės prie rizikų valdymo Fintech srityje
2019 m. kovo 18 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas kartu su dar 9 Lietuvos institucijų atstovais pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, siekiant operatyviai numatyti ir efektyviai suvaldyti galimas rizikas Fintech srityje Plačiau...

Veiklos, dėl kurių turės būti atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtino tiek įmonių ir valstybės institucijų, tiek su asmens duomenų apsauga dirbančios teisinės bendruomenės nekantriai lauktą Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą Plačiau...
 
 

Asmens duomenų viešinimas – kas viešinama, kiek viešinama ir kokių tikslų tuo siekiama
Nuolatos kylant klausimų dėl asmens duomenų viešinimo ir viešinamų duomenų apimties, valstybinės institucijos ir įstaigos raginamos peržiūrėti tai reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ir, esant poreikiui, inicijuoti jų pakeitimus Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė rekomendaciją apie asmens duomenų tvarkymą rinkimų metu
Renkant rinkėjų parašus, vykdant rinkiminę agitaciją ir kitas rinkimų procedūras yra tvarkomi asmens duomenys, todėl visoms šioms asmens duomenų tvarkymo operacijoms yra taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba susitarė dėl bendradarbiavimo asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje
2019 m. vasario 15 d. dviejų priežiūros institucijų bendradarbiavimo susitarimas įtvirtintas bendradarbiavimo sutartimi Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija apdovanojo Mykolo Romerio universiteto studentus už įkvepiančias esė asmens duomenų ir privatumo apsaugos tema
2019 m. vasario 7 d. įvyko susitikimas su Mykolo Romerio universiteto studentais bei atstovais, kuriame padėkota studentams už domėjimąsi asmens duomenų apsauga bei aptartos priežiūros institucijos ir universiteto tolesnio bendradarbiavimo galimybės Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė 2019 m. prevencinių patikrinimų planą
Šiais metais bus tikrinami sporto klubai, sporto ir turizmo prekių bei paslaugų bendrovės, viešbučiai, greitųjų kreditų bendrovės bei valstybinės institucijos ir kitos organizacijos dėl BDAR reikalavimų įgyvendinimo Plačiau...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48