Vertikalus


Naujienų prenumerata


 

Konsultacijos
tel. (8 5) 212 7532
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 


Pradžia

Duomenų valdytojų atsakymų dėl duomenų subjektų prašymų susipažinti su savo asmens duomenimis teikimas

Paslaugos aprašymas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Duomenų subjekto prašymu VDAI surenka iš registruotų duomenų valdytojų duomenų subjekto asmens duomenis arba informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir supažindina duomenų subjektą su surinktais asmens duomenimis ar informacija.

Duomenų valdytojas, gavęs VDAI paklausimą, įstatymų nustatyta tvarka atsakymą gali pateikti:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
(Elektroniniu būdu pateiktas atsakymas sudaromas taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir atsakymą pateikusį asmenį)

Duomenų valdytojams, pateikusiems atsakymą per EPS, išsiunčiamas patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad atsakymas gautas. Apie paslaugos vykdymą duomenų valdytojas informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Daiva Vyčinienė tel. 852121587
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Rekomenduojama
Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Duomenų valdytojų atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1T-64 (1.12) (Žin., 2008, Nr. 125-4790)
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valsybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
4. Asmens tapatybės patvirtinimo elektroninėje erdvėje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1T-33 (1.12)
Informacija atnaujinta 2018-02-15 13:28:21