2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Pradėjus taikyti šį teisės aktą, kai kurios įmonės privalės turėti duomenų apsaugos pareigūną. Plačiau apie tai skaitykite Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtoje viešojoje konsultacijoje „Dėl pareigos paskirti duomenų apsaugos pareigūną“.