Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

Turite įsitikinti, kad esate nustatę tinkamas procedūras, kaip aptikti, apie juos pranešti ir ištirti asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Kai kurioms organizacijoms jau šiuo metu yra nustatyti reikalavimai pranešti VDAI apie asmens duomenų saugumo pažeidimus (pvz., elektroninių ryšių paslaugų teikėjams). Tačiau Reglamentas (ES) 2016/679 visiems įtvirtina vienodą pareigą pranešti apie pažeidimus. Tai bus nauja daugeliui organizacijų, tvarkančių asmens duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad ne apie visus pažeidimus bus privaloma pranešti VDAI, – tik apie tuos, kuriems atsitikus, fiziniai asmenys gali patirti materialinę ar nematerialinę žalą, pavyzdžiui, prarasti savo asmens duomenų kontrolę, patirti teisių apribojimą, diskriminaciją, gali būti pavogta ar suklastota jo asmens tapatybė, jam padaryta finansinių nuostolių, neleistinai panaikinami pseudonimai, gali būti pakenkta jo reputacijai, prarastas asmens duomenų, kurie laikomi profesine paslaptimi, konfidencialumas arba padaryta kita ekonominė ar socialinė žala atitinkamam fiziniam asmeniui.

Jūs turėtumėte jau dabar įsitikinti, kad esate nustatę tinkamas procedūras, kaip aptikti, pranešti ir ištirti asmens duomenų saugumo pažeidimus. Tai galėtų apimti tvarkomų asmens duomenų kategorijų vertinimą ir sąrašą atvejų, apie kuriuos būtų privaloma pranešti atsitikus asmens duomenų saugumo pažeidimui. Tam tikrais atvejais Jūs turėsite nedelsdami pranešti duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, t. y., kai dėl tokio pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms, pavyzdžiui, gali atsirasti finansinių nuostolių. Didesnės organizacijos turės sukurti taisykles ir procedūras, kaip turės būti valdomi asmens duomenų saugumo pažeidimai, t. y. centriniu ar regioniniu lygiu. Atkreipkite dėmesį, kad nepranešus apie pažeidimą, kai apie tokį pažeidimą privaloma pranešti, gali būti skiriama bauda.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 13:55:50