Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Informavimas vykdant vaizdo stebėjimą (2014-04-01)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), vaizdo stebėjimas yra suprantamas kaip vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.), nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje. Taigi duomenų valdytojas privalo informuoti duomenų subjektą apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir tuo atveju, jei stebima tik realiu laiku nedarant vaizdo įrašo.

ADTAĮ 20 straipsnio 1 dalis numato, jog duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:
1) apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
2) duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, duomenų valdytojo fizinio asmens vardas ir pavardė, jų kontaktinė informacija (adresas arba telefono ryšio numeris).

Vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi, duomenų valdytojas gali pateikti ir kitą papildomą informaciją, kad būtų užtikrintas teisėtas vaizdo duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių (pvz., vaizdo stebėjimo tikslas).

Atkreiptinas dėmesys, kad vien tik lentelės, kurioje pavaizduota vaizdo kamera, pakabinimas nėra laikomas tinkamu ADTAĮ reikalavimus atitinkančiu duomenų subjekto informavimu.

Informaciją apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, rekomenduojama pateikti visais atvejais nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebėjimas tuo metu nėra vykdomas (pvz., vaizdo kamera veikia ne visą laiką, veikia nustatytu periodiškumu ir pan.).

Toliau pateikiami galimi informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai.
 

 

   1 pavyzdys

ASMENŲ IR TURTO APSAUGOS TIKSLU

VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

(vaizdo kameros simbolis)

 

UAB „XXX“

 

Pakalnės g. 100, Vilnius

kodas 000000000

Tel. (8 5) 000 0000

 

 

  
     2 pavyzdys

TERITORIJOJE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

(vaizdo kameros simbolis)

Viešoji įstaiga „XXX“

Pakalnės g. 100, Vilnius

kodas 000000000

Tel. (8 5) 000 0000
(kita papildoma informacija)
  

 

  
     3 pavyzdys

PATALPOS STEBIMOS VAIZDO KAMEROMIS

Vardenis Pavardenis
Tel. 8 600 00000
 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 10:38:52