Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

7. SUTIKIMAS

Turėtumėte peržiūrėti, kaip prašote, gaunate ir užfiksuojate duomenų subjekto sutikimą ir ar Jums nereikia atlikti kokių nors pakeitimų, susijusių su sutikimo gavimu.

Sutikimas turėtų būti duodamas aiškiu aktu patvirtinant, kad yra suteiktas laisva valia, konkretus, informacija pagrįstas ir vienareikšmis nurodymas, kad duomenų subjektas sutinka, jog būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškai, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tai galėtų būti atliekama pažymint langelį interneto svetainėje, pasirenkant informacinės visuomenės paslaugų techninius parametrus arba kitu pareiškimu arba poelgiu, iš kurio aiškiai matyti tame kontekste, kad duomenų subjektas sutinka su siūlomu jo asmens duomenų tvarkymu. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas neturėtų būti laikomi sutikimu.

Jeigu remiatės sutikimu, kaip teisiniu pagrindu tvarkyti asmens duomenis, įsitikinkite, kad jis atitinka Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnyje numatytas sąlygas. Priešingu atveju peržiūrėkite sutikimo gavimo mechanizmą arba suraskite alternatyvų asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.

Atkreipkite dėmesį, kad turi būti galimybė patikrinti sutikimą ir kad asmenys paprastai turi daugiau teisių tais atvejais, kai jų asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu.

Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnis numato, kad, kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, duomenų valdytojas turi galėti įrodyti, kad duomenų subjektas davė sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Atsižvelgiant į tai, turėtumėte peržiūrėti sistemas, kurias naudojate sutikimui įrašyti, siekdami užtikrinti, kad turite veiksmingas priemones, kuriomis galėtumėte įrodyti, kad duomenų subjektas sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis davė.

Siūlome susipažinti su VDAI parengta viešąja konsultacija dėl sutikimo, kaip asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijaus, kurią rasite adresu: /go.php/lit/2-del-sutikimo-kaip-asmens-duomenu-teiseto-tvarkymo-kriterijaus-2014-m.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 13:53:53