Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Turėtumėte peržiūrėti ir įvertinti, kokius asmens duomenis ir kokiais teisiniais pagrindais vadovaudamiesi tvarkote.

Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 kai kurios duomenų subjektų teisės priklausys nuo to, kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis yra tvarkomi jų asmens duomenys. Pavyzdžiui, Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnis numato duomenų subjekto teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), jeigu jų tvarkymas buvo grindžiamas asmens sutikimu.

Kokiais teisiniais pagrindais vadovaudamiesi tvarkote asmens duomenis, Jūs taip pat turėsite nurodyti savo privatumo politikoje bei atsakydami į duomenų subjektų prašymus.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai, numatyti Reglamente (ES) 2016/679, yra beveik tokie patys kaip ir šiuo metu galiojančiuose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalis numato, kad duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jei, pavyzdžiui:
- Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
- Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
- Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinės prievolė ir kt.

Siekdami įgyvendinti Reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintą atskaitomybės principą, Jūs turėtumėte dokumentuoti, kokius asmens duomenis ir kokiais teisiniais pagrindais vadovaudamiesi tvarkote tam, kad galėtumėte įrodyti, jog laikotės visų Reglamento (ES) 2016/679 nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 13:53:07