Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

5. SUBJEKTO PRAŠYMŲ DĖL TEISĖS SUSIPAŽINTI ĮGYVENDINIMAS

Turėtumėte atsinaujinti taisykles ir procedūras, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintus terminus duomenų subjekto prašymams įgyvendinti.

Daugeliu atvejų Reglamentas (ES) 2016/679 numato vieno mėnesio terminą pateikti atsakymui į duomenų subjekto prašymą.

Reglamentas (ES) 2016/679 numato pagrindus, dėl kurių tenkinti duomenų subjekto prašymą gali būti atsisakyta. Reglamento (ES) 2016/679 12 straipsnio 5 dalis numato, kad, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų valdytojas gali arba imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Pažymėtina, kad pagal Reglamentą (ES) 2016/679 duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, todėl privalote numatyti priemones bei taisykles, kuriomis vadovaudamiesi vykdysite šią pareigą.

Jums taip pat reikės suteikti tam tikrą papildomą informaciją asmenims, pateikusiems prašymus, pvz., apie duomenų saugojimo laikotarpius ir teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis.

Turėtumėte gerai apgalvoti, kokiu būdu galėtumėte greičiau nagrinėti prašymus ir pateikti informaciją, jeigu gausite didelius kiekius duomenų subjektų prašymų.

Sutaupytumėte didelę dalį administracinių išlaidų, jeigu galėtumėte suteikti galimybę pateikti prašymus bei susipažinti su tam tikra informacija elektroniniu būdu, ypač tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi elektroniniu būdu. Turėtumėte apsvarstyti galimybę atlikti internetu teikiamų paslaugų ekonominės naudos analizę.

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 13:51:14