Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

Turėtumėte peržiūrėti vidaus procedūras, ar jos apima visas duomenų subjektų teises, tokias kaip teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) ar teisė į duomenų perkeliamumą įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Pagrindinės duomenų subjekto teisės pagal Reglamentą (ES) 2016/679 būtų šios:
- Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis;
- Teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
- Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
- Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, bei kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis;
- Teisė, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą, irteisė į duomenų perkeliamumą.

Apibendrinant, duomenų subjekto teisės, kuriomis duomenų subjektai gali naudotis, yra tos pačios kaip ir pagal Direktyvą 95/46/EB, tačiau yra keli patobulinimai. Jeigu Jūs esate pasirengę šias teises įgyvendinti ir dabar, tai tuomet šių teisių įgyvendinimas pagal Reglamentą (ES) 2016/679 bus žymiai lengvesnis. Šiuo metu yra tinkamas laikas peržiūrėti visas procedūras, kokios yra taikomos duomenų subjekto teisėms įgyvendinti, ir nuspręsti, ką Jūs darytumėte, jeigu duomenų subjektas paprašytų įgyvendinti jo teisę būti pamirštam. Ar Jūsų valdomos sistemos sugebėtų nustatyti ir ištrinti tvarkomus jo asmens duomenis? Kas galės priimti sprendimus dėl asmens duomenų ištrynimo?

Teisė į duomenų perkeliamumą yra nauja. Tai yra patobulinta duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jūs privalėsite pateikti asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Daugelis organizacijų jau dabar gali pateikti duomenis šiuo būdu, tačiau jeigu Jūs tvarkote spausdintus dokumentus ar neįprastą elektroninį formatą, tuomet tai yra pats laikas peržiūrėti Jūsų atliekamas procedūras ir padaryti reikiamus pakeitimus.

Atkreipiame dėmesį, kad Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė 2017 m. balandžio 5 d. patvirtino gaires dėl duomenų perkeliamumo, kurias galite rasti anglų kalba adresu: /go.php/Metodine-pagalba966.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 13:49:32