Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Kaip duomenų valdytojui įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisės į privatų gyvenimą? (2014-04-01)

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) pastaruoju metu sulaukia klausimų iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei privačių įmonių dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo, kuri yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 25 straipsnyje. Dažnai asmenys prašo pateikti pažymas juridiniams faktams patvirtinti, įsakymų dėl priėmimo ar atleidimo iš darbo kopijas ar kitų dokumentų kopijas, kuriose yra ne vien tik prašančiojo asmens duomenų, bet ir trečiųjų asmenų duomenų, pavyzdžiui, vardai, pavardės, asmens kodai ar kita asmenį identifikuojanti informacija.

Atkreipiame dėmesį, kad pasitaiko atvejų, kai duomenų valdytojai įgyvendindami duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kartais nepagalvoja apie trečiųjų asmenų teisę į jų privatų gyvenimą, kurią jie privalo užtikrinti, ir nesiima priemonių, kad šių asmenų duomenys nebūtų atskleisti.

Taigi siekiant nepažeisti trečiųjų asmenų teisės į jų privataus gyvenimo neliečiamumą, įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. išduodant dokumentų kopijas ar kitą informaciją, turėtų būti teikiami tik su pačiu duomenų subjektu susiję asmens duomenys. Tokiu atveju siūlome pateikti tik tiek asmens duomenų, kiek jų prašo duomenų subjektas apie save, nuasmeninti dokumentų kopijas, pavyzdžiui, užtušuoti trečiųjų asmenų duomenis, daryti šių dokumentų išrašus ir pan.

Atkreiptinas dėmesys, kad trečiųjų asmenų duomenų teikimas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka ADTAĮ 3 bei 5 straipsnių, o dėl asmens kodo naudojimo ir 7 straipsnio nuostatas, t. y. asmens duomenys galėtų būti teikiami tik esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytam teisėto tvarkymo kriterijui.

Taigi besikreipiantis asmuo, norėdamas gauti informaciją ar dokumento kopiją, kurioje yra ne tik su juo susijusių, bet ir trečiųjų asmenų duomenų, pagal ADTAĮ 6 straipsnį turėtų pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas (t. y. nors vienas iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teisėto tvarkymo kriterijus) ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 13:23:37