Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar elektroninio pašto pranešimu, trumpąja sms žinute gautas pasiūlymas pasinaudoti įvairiomis visuomenei skirtomis paslaugomis laikomas tiesiogine rinkodara? (2017-04-05)

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pastaruoju metu gauna vis daugiau klausimų, ar pasiūlymai pasinaudoti įvairiomis visuomenei skirtomis paslaugomis, pvz., sveikatos, pagalbos ir pan., kurie siunčiami trumpąja SMS žinute arba elektroninio pašto pranešimu, yra laikomi tiesiogine rinkodara.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 2 straipsnio 13 dalimi, tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 69 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto pranešimų siuntimą, naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą. Pažymėtina, kad ERĮ 69 straipsnio 1 dalies tikslas yra apsaugoti asmenis nuo nepagrįsto trukdymo naudojant elektroninių ryšių paslaugas (skambinimo, trumpųjų SMS žinučių, elektroninio pašto pranešimų siuntimo neturint jų išankstinio sutikimo).

Atsižvelgiant į tai, pranešimų, kuriuose siūloma pasinaudoti visuomenei skirtomis mokamomis ar nemokamomis paslaugomis, siuntimas trumposiomis SMS žinutėmis, elektroninio pašto pranešimu laikomas tiesiogine rinkodara. Dėl tokio pobūdžio pranešimų siuntimo šiuo metu Lietuvos įstatymuose nedaroma išlygų nei nevyriausybinėms organizacijoms, nei valstybės įstaigoms ir institucijoms. Minėti pasiūlymai galėtų būti siunčiami tik gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą, kaip to reikalauja ERĮ.

Pastebėtina, kad aptariamu atveju abonentas ar registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas gali būti davęs išankstinį sutikimą elektroninių ryšių paslaugų teikėjui siųsti jam tiesioginės rinkodaros pasiūlymus dėl elektroninių ryšių paslaugų teikėjo ir (arba) trečiųjų asmenų prekių ar paslaugų. Gavus nepageidaujamą trumpąją SMS žinutę, elektroninio pašto pranešimą Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija rekomenduoja pasinaudoti galimybėmis atsisakyti tokių pranešimų (pavyzdžiui, paspaudus laiške esančią nuorodą, blokuojant siuntėjo telefono ryšio numerį ir pan.).

Informaciją, ką daryti, jeigu gavote elektroninio pašto pranešimą ar trumpąją žinutę (SMS) su tiesioginės rinkodaros pasiūlymu, bet sutikimo dėl to nebuvote davę, galite rasti čia: /go.php/lit/9-gavote-elektroninio-pato-praneima-ar-trumpaja-zinute-sms-su-tiesiogines-rinkod...el-to-nebuvote-dave-2014-04-01.

Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuomone, tiesioginės rinkodaros pasiūlymais nebūtų laikomi, pvz., sveikinimai, elektroninių laiškų siuntimas, kurių turinys susijęs su sutarčių vykdymu, priminimas apie skolą ir kt. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas turėtų būti grindžiamas bent vienu iš ADTAĮ 5 ar kitame straipsnyje įtvirtintu asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijumi.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-05 08:11:30