Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

2. INFORMACIJA, KURIĄ JŪS TURITE (TVARKOMI ASMENS DUOMENYS)

Turėtumėte įvardyti, kokius asmens duomenis tvarkote, iš kur jie yra gauti ar kam jie yra teikiami. Jums gali prireikti atlikti Jūsų organizacijoje ar tam tikroje verslo srityje tvarkomų asmens duomenų auditą.

Reglamentas (ES) 2016/679 atnaujina skaitmeninio tinklo teises. Pavyzdžiui, jeigu Jūs tvarkote netikslius asmens duomenis ir juos pateikiate kitam duomenų valdytojui, turėsite informuoti tą duomenų valdytoją apie pateiktus netikslius asmens duomenis, kad jis galėtų ištaisyti savo turimus įrašus. Jūs to negalėsite padaryti, jeigu nežinosite, kokius asmens duomenis tvarkote, iš kur jie yra gauti ir kam jie yra teikiami. Jums reikia turėti asmens duomenų tvarkymo veiksmų aprašą. Šių veiksmų atlikimas atitiks Reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintą atskaitomybės principą, kuris reikalauja, kad duomenų valdytojai turi sugebėti įrodyti, kaip yra laikomasi duomenų apsaugos principų, kurie yra nurodyti Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnyje, pavyzdžiui, turint efektyvias asmens duomenų tvarkymo taisykles ir nustatytas procedūras.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 13:41:36