Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar galima fotografuoti asmens dokumentą, pavyzdžiui, teikiant tam tikras paslaugas? (2015-10-20)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), asmens duomenų tvarkymas (įskaitant asmens dokumentų kopijų rinkimą, dokumento fotografavimą ir pan.) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu tai atitinka ADTAĮ 3 ir 5 straipsnių nuostatas. Asmens kodo tvarkymas turi atitikti ADTAĮ 7 straipsnio reikalavimus. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytam teisėto tvarkymo kriterijui (pavyzdžiui, duomenų subjektas duoda sutikimą; sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus; įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni). ADTAĮ 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad naudoti asmens kodą, kai tvarkomi asmens duomenys, galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą. ADTAĮ 7straipsnio 3 dalyje numatyti atvejai, kada asmens kodą galima naudoti be duomenų subjekto sutikimo. Tuo atveju, jei nėra nė vieno iš ADTAĮ nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

Taigi nuo asmens dokumento turėtų būti nurašoma tiek duomenų, kiek reikia konkrečiam tikslui pasiekti, o pertekliniai asmens duomenys, nurodyti asmens dokumente (pvz., asmens nuotrauka, dokumento numeris, išdavimo, galiojimo data ir pan.), neturėtų būti tvarkomi, jeigu jie nėra būtini.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-20 10:11:54