Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar garso įrašas bei vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdas yra asmens duomenys? (2014-11-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 2 straipsnio 1 dalyje pateikta asmens duomenų sąvoka, pagal kurią asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Garso įraše užfiksuotas žmogaus balsas būtų laikomas asmens duomenimis, jeigu tai identifikuotų asmenį, t. y. garso įrašas pakankamai aiškus (gera garso kokybė), kad būtų galima identifikuoti konkretų asmenį. Pavyzdžiui, jeigu į garsajuostę įrašomas kliento, teikiančio nurodymus bankui, balsas. Analogiškai yra ir su vaizdo duomenimis, t. y. vaizdo kameromis užfiksuoti asmenų atvaizdai yra asmens duomenys, jeigu vaizdas yra aiškus (ryškus, kokybiškas, pakankamas nuotolis, kuris leistų išskirti objektus) ir galima identifikuoti konkrečius asmenis. Pažymėtina, kad jeigu vaizdo stebėjimo tikslas yra nustatyti vaizdo įraše matomų asmenų tapatybę, visais atvejais toks vaizdo stebėjimas turi būti laikomas duomenų apie asmenis, kurių tapatybę galima nustatyti, tvarkymu, net jeigu kai kurių vaizdo įraše esančių asmenų praktiškai nėra galimybės identifikuoti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad asmenį identifikuoja ne tik aiškus garso ir vaizdo įrašas, bet taip pat ir papildoma informacija, pavyzdžiui, pokalbio įrašo laikas, telefono ryšio numeris, kalbėjimo maniera (tam tikra tarmė, kalbėjimo sutrikimas ir pan.) ir kt.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 14:00:58