Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Ar Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nagrinėja skundus dėl fizinių asmenų šmeižto internetiniuose forumuose? (2014-11-01)

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 1 straipsnio 4 dalimi, fizinio asmens, paskelbusio tam tikrus asmens duomenis interneto forume, atžvilgiu, ADTAĮ nebūtų taikomas, jeigu tas fizinis asmuo tvarko (skelbia) asmens duomenis tik savo asmeniniais poreikiais, nesusijusiais su jo verslu ar profesija. Tokiu atveju žmogaus teisė į privatų gyvenimą yra ginama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, todėl Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tokių skundų nenagrinėja. Jeigu asmens duomenis fizinis asmuo tvarko ne asmeniniais poreikiais (pvz., jei asmens duomenis paskelbė asmuo, kuris verčiasi individualia veikla arba duomenis paskelbė juridinis asmuo), taikomos ADTAĮ nuostatos.

Jeigu paskelbta informacija yra įžeidžianti arba šmeižianti kitą asmenį ir tokią informaciją paskelbęs asmuo nežinomas, tokiu atveju reikia kreiptis į teisėsaugos institucijas, kadangi pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą baudžiamosios bylos dėl šmeižto ar įžeidimo procesas pradedamas tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 13:37:02